DANCES TO A BEAT

Dances to a Beat (DTB) on tanssitaiteilija Kati Korosuon vuonna 2013 kehittämä hetkessä syntyvän koreografian tekemiseen tähtäävä tanssitekniikka. Höyhentämön ohjelmana DTB ilmenee monimuotoisina esityksinä, oppitunteina ja festivaaleina.

DTB perustuu improvisaatioon, toistoon ja rytmiin ja se kehittää monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Tekniikka pakottaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon. DTB:ssä jokaisen oma emotionaalinen ja kehollinen historia ovat samanaikaisesti sekä läsnä että irtipäästettävissä. Praktiikan harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana.

Ohjelman taiteellinen vastaava on Kati Korosuo.

Menneet tapahtumat

DTB tunnit

Festival of Instant Choreography 2017