Dances to a Beat (DTB) – lyhytkurssi  

Tämän vuoden ainoa avoin Dances to a Beat (DTB) kurssi toteutetaan Höyhentämössä Helsingissä 6.-7. syyskuuta!

Kaksipäiväisellä tiiviskurssilla tutustutaan kyseisen praktiikan eri osa-alueisiin ja syvennytään erityisesti sen soveltamiseen koreografisessa prosessissa. Kurssi on suunnattu sekä tanssin ammattilaisille että harrastajille.

AJANKOHTA

Perjantai 6.9. klo 17.30-21
Lauantai 7.9. klo 11-17

HINTA

Kurssin hinta on 75 €.

ILMOITTAUTUMINEN

Sitovat ilmoittautumiset 30.8. mennessä osoitteseen:
info (at) hoyhentamo.fi

MIKÄ DANCES TO A BEAT?

Dances to a Beat (DTB) on hetkessä syntyvän koreografian tekemiseen tähtäävä tanssitekniikka. DTB perustuu improvisaatioon, toistoon ja rytmiin ja se kehittää monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Tekniikka pakottaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon. DTB:ssä jokaisen oma emotionaalinen ja kehollinen historia ovat samanaikaisesti sekä läsnä että irtipäästettävissä. Praktiikan harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana.

OPETTAJA

Kurssin pitää DTB-tekniikan kehittäjä tanssitaiteilija Kati Korosuo. Kati työskentelee monipuolisesti tanssi- ja esitystaiteen kentällä Suomessa ja ulkomailla. DTB:n parissa hän on operoinut vuodesta 2013 lähtien ja opettanut tekniikkaa tähän mennessä yhteensä yli 40 kurssin ja työpajan muodossa kahdeksassa eri maassa. Kati on myös koreografioinut DTB:n pohjalle perustuvat teokset Merphing, Merphing 2 ja M3.

PAIKKA

Kurssi pidetään Höyhentämössä Helsingissä (Korkeavuorenkatu 17) ja se on osa Höyhentämön taiteellista ohjelmaa Dances to a Beat.