DANCES TO A BEAT

Dances to a Beat (DTB) on tanssitaiteilija Kati Korosuon vuonna 2013 kehittämä hetkessä syntyvän koreografian tekemiseen tähtäävä taiteellinen praktiikka. Höyhentämön ohjelmana Dances to a Beat ilmenee monimuotoisina esityksinä ja oppitunteina sekä festivaalina nimeltä Festival of Instant Choreography.

DTB-tanssitekniikka perustuu improvisaatioon, toistoon ja rytmiin ja se kehittää monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Tekniikka haastaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon. DTB:ssä jokaisen oma emotionaalinen ja kehollinen historia ovat samanaikaisesti sekä läsnä että irtipäästettävissä. Praktiikan harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana.

Ohjelman taiteellinen vastaava on Kati Korosuo.

Menneet

DTB-viikonloppukurssi 6.-7.9.2019

Lisätietoja kurssista.

DTB-viikonloppukurssi

Lisätietoja kurssista.

Festival of Instant Choreography 28.4.2018

Tutustu festivaaliin.

M3 helsinkiläisissä gallerioissa

Lisätietoja teoksesta.

21.-25.4.2017 Festival of Instant Choreography

FIC Höyhentämön nettisivuilla.