27.-29.4.2018

FESTIVAL OF INSTANT CHOREOGRAPHY

Hetkessä syntyvän koreografian festivaali on syntynyt halusta tuoda yhteen uusia näkökulmia esitysdramaturgian käsitteeseen sekä haastaa perinteisiä koreografian tekemisen ja koreografisen ajattelun tapoja. Johtoajatuksena on sellaisen foorumin luominen, joka avaa tilan näille tanssin tekemisen praktiikoille.

Festivaalin näkökulmasta hetkessä syntyvä koreografia voi olla mitä vain improvisaatioon perustuvien ja score-pohjaisten esitysten ja konseptien välimaastossa. Festivaalin tarkoituksena on siirtää painopistettä ulkoapäin tulevan koreografisen silmän ennaltamäärittelevyyden sijaan esiintyjälähtöiseen hetkessä syntyvään dramaturgiaan.

Ohjelmistohaku 2018 on auki! 

FIC 2017

 

Festival of Instant Choreography on osa Höyhentämön Dances to a Beat ohjelmaa, jonka taiteellisena vastaavana toimii Kati Korosuo.