FESTIVAL OF INSTANT CHOREOGRAPHY 2018 BUDJETTI

Festival of Instant Choreography julkaisee tuloslaskelmansa jokaisen festivaalin päätyttyä. Tämä pieni ele manifestoi arvoja, joita festivaali haluaa edistää: avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoimuus edesauttaa tasa-arvoa, koska ihmisiä on näin vaikeampi kohdella epätasa-arvoisesti ja mahdollisuudet toimia toisiamme kohtaan epäeettisesti vähenevät. Tämä ele on itselleni tärkeä ja poliittinen sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla.
Kati Korosuo
FIC festivaalin taiteellinen johtaja

Festivaalin taiteilijoille maksetut palkat olivat yhteensä 1 700 euroa. Tuotannollisista avustustöistä maksettiin yhteensä 393 euroa. Kuratointipalkkoja maksettiin 225 euroa. Näistä palkoista aiheutuvat työnantajakulut olivat yhteensä 800 euroa. Majoitus- ja matkakulut olivat 79 euroa. Kulut festivaalin dokumentaatiosta ja graafisesta avustustyöstä olivat yhteensä 342 euroa. Markkinointiin käytettiin 339 euroa. Ensi-iltakulut olivat 185 euroa ja materiaalikulut 247 euroa. Välittömät tuotantokustannukset olivat siis yhteensä 4 510 euroa. Lisäksi festivaalin käytössä olivat Höyhentämön tilat ja tekniikka, ja osa-aikaisen tuottajan työpanos. Höyhentämö hoiti myös festivaalin taloushallinnon. Näistä Höyhentämölle aiheutuvien välillisten kustannusten voidaan arvioida olevan noin 3 560 euroa.