Roy Boswell: Field Recording Scores 

 

Työpaja

FIC festivaali 2020 ja työpaja Field recording Scores on valitettavasti peruttu. 

 
Sunnuntaina 19.4. klo 12-16

Osallistumismaksu: 5-25 euroa omavalintaisesti 

Ilmoittaudu tästä!

 

 

Miten tanssia voisi kirjoittaa?
Mitä tanssin kirjoittaminen ja ääneksi muuntuminen voisi tarkoittaa?
Miten tanssin kuunteleminen eroaa tanssin muistamisesta?

Field Recording Scores työpajassa liikutaan tanssin, kirjoitetun scoren, dokumentaation ja äänitaiteen rajamailla. Työpajan osallistujia pyydetään tuottamaan päivän aikana lyhyt kirjoitettu esitysohje, eli score. Score sisältää ohjeen esitystapahtumasta ja sen tallentamisesta ääneksi. Scoret toteutetaan ja tallennetaan kenttä-äänityksinä, osallistujan toiveiden mukaisesti joko yksitysesti tai katsojan / katsojien läsnäollessa.

Kenttä-äänitys (field recording) on monipuolinen äänitaiteen, musiikin ja (mm. luonnontilojen) auraalisen dokumentoinnin tekniikka. Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan äänitystä, joka on tehty studioympäristön ulkopuolella. 2000-luvulla taidemuoto on laajalti keskittynyt erilaisten luonnontilojen tallentamiseen, usein ilman ihmisen läsnäoloa. Score viittaa tämän työpajan yhteydessä 1960-luvun fluxus-liikkeestä alkunsa saaneeseen ‘event scoreen’, joka on yleensä lyhyt tekstimuotoinen esitysohje. Tässä muodossa score jättää usein tulkitsijalleen runsaasti ilmaisuvaraa – teoksen toteuttamisen tapoja on niin monia kuin sen esittäjiäkin.

Roy Boswellin kehitteillä oleva praktiikka yhdistää kenttä-äänityksen ja event scoren ajattelun: nämä ovat scoreja kenttä-äänitykselle, joiden sisällä voi olla lisäksi ohje esitystapahtumalle tai muulle autonomiselle toiminnalle. Kun score sisältää ohjeen ääneksi tallentamiselle, syntyy runsas mahdollisuuksien kenttä. Teksti voi mahdollistaa esitystapahtuman, esitys tai muu toiminta saada aikaan äänen, ja esityksen tallennettu ääni voi olla jälki alkuperäisestä tekstistä. Yksinkertainen äänite ilman tekijän läsnäoloa voi olla lähtöpiste uudelle tanssille, tekstille tai äänitteelle. Äänitteen, tekstin tai tanssin voi kierrättää ja muokata eri yhdistelmissä uudestaan ja uudestaan.

Työpajan tarkoitus ei lähtökohtaisesti ole tuottaa valmiita teoksia, vaan sen pyrkimys on tarjota
uusia näkökulmia ja työkaluja taiteelliseen työskentelyyn, sekä synnyttää keskustelua tanssin
kirjoittamisesta ja dokumentoinnista.

Osallistujia pyydetään tuomaan mieluisat kirjoitusvälineet sekä äänitykseen sopiva laite,
esimerkiksi sanelin tai oma älypuhelin riittävät hyvin. Mukaan myös mukavat, omaan liikkumiseen
soveltuvat ja ulkoiluun sopivat vaatteet. Työpajan kieli: suomi / englanti.

 

Roy Boswell on helsinkiläinen taiteilija. Hänen praktiikkansa koostuu pääosin aikasidonnaisista muodoista kuten performanssista, äänestä, tekstistä ja keramiikasta. Lisäksi hän on toiminut noin kymmenen vuoden ajan äänidramaturgina ja äänisuunnittelijana esitystaiteen, nykytanssin ja teatterin alalla. Hänen teoksiaan on nähty Suomen ulkopuolella muun muassa Saksassa, Iso-Britanniassa ja Kurdistanissa. Hänen viimeaikaisiin töihin lukeutuu puhuttujen kielien maailmanhistoriallista kehitystä tutkiva ‘Alphabet’ (2019), sekä kuvitteellisia tiloja ja muotoja tekstillä luova ‘Rules for listening’ (2019). Hänen työskentelyään yhdistää eräänlainen arkistolähtöisyys: pyrkimys käyttää taidetta ideoiden, mielikuvituksen ja eletyn elämän taltioimiseen.