KELLUNTATANKKIESITYKSET

Tarjoamme pienille ryhmille ainutlaatuisen ja yksilöllisen kokemusesityksen* johon sisältyy tunnin mittainen rentoutuskellunta suolavesitankissa. Esitys tapahtuu yhdelle katsojalle kerrallaan.  Esitykset perustuvat Höyhentämössä 2013-2016 toimineen taiteellisen tutkimusohjelman, The Power of Suggestion, toimintaan. Suunnittelemme yksilöllisen esityspäivän asiakkaan tilanteen mukaan. Tällä hetkellä valittavana on kaksi eri moduulia, joista jommankumman varaan esityspäivä rakennetaan. Kumpikin moduuli sisältää kolme osaa:  1. Tajunnallisen orientaation, 2. Tunnin yksityisen kelluntakokemuksen ja 3. Kokemuksen mieleenpalauttamisen.

Tarjouspyyntö

My Day in the Tank

Esityksellisesti ohjattu kelluntakokemus, jossa näyttämönä on katsojan mieli. Katsoja kohtaa esiintyjän ennen ja jälkeen kellumisen, jolloin  oma yksityinen kokemus jäsentyy vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Yhden esityspäivän aikana ehtii kellua 4-5 henkilöä.

Another Day in the Tank

Edellisen lisäksi esitys tapahtuu shamanistisessa viitekehyksessä, ja siihen kuuluu rummutusta. Yhden esityspäivän aikana ehtii kellua 2-4 henkilöä.

*Kokemusesitys on katsojan kehollisessa ja tajunnallisessa kokemuksessa syntyvä esitys. Kokemusesitys on kokeellinen esitystaidemuoto, joka haastaa ajatuksen, että esitys on jotain missä joku esiintyy, ja korostaa sen sijaan katsojan aktiivista osaa esitystapahtumassa. Kokemusesitys perustuu katsojan (kehollisen, tajunnallisen ja tilallisen) havaitsemisen muutokseen. Kokemusesityksessä katsojan kokemus ja esitys sulautuvat yhdeksi erottamattomaksi havaintokentäksi. – Wikipedia-

Esimakua täältä.