Metsästäjä-keräilijät

Yleiset osallistumisehdot

Osallistuessasi sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:

Toimiessamme ryhmänä pyrimme jäljittelemään sitä, miten metsästäjä-keräilijäryhmä toimii: ryhmällä ei ole pysyvää johtajaa, mutta ajoittain toimintaa voi organisoida tai johtaa joku, joka sen parhaiten taitaa ja jota muut haluavat seurata. Kenelläkään ei siis ole auktoriteettiasemaa ja päätökset tehdään yhdessä – se, miten ryhmä käytännössä organisoituu, on osa kokeilua. Pysyviä sääntöjä ei ole. Toimimme kuitenkin ympäröivän yhteiskunnan puitteissa ja pyrimme olemaan sopusoinnussa sen kanssa, ja huolehdimme siitä, että osallistuminen on kaikille turvallista.

  • Emme ole häiriöksi tai vaaraksi muille osallistujille tai ulkopuolisille. Mikäli joku kokee toisen käytöksen häiritseväksi, kuuntelemme ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen. Tarvittaessa häiritsevästi tai vaarallisesti käyttäytyvä voidaan poistaa ryhmästä.
  • Leiripaikalla ei käytetä päihdyttäviä aineita.
  • Alle 12-vuotiaat osallistuvat tutun aikuisen seurassa. Alle 18-vuotiaat voivat yöpyä huoltajan kanssa tai huoltajan luvalla. Haluamme olla yhteydessä alaikäisen huoltajaan ennen hänen jäämistään yksin leiriin.
  • Tuomasi tavarat ovat omalla vastuullasi. Leirin läheisyydessä on lukittava säilytyspaikka, jossa voi säilyttää pientä määrää tavaraa. Leirissä voi säilyttää metsästäjä-keräilijäelämään liittyviä tarvikkeita, kuten yöpymisvarusteita, vaatteita ja työkaluja, mutta siellä ei kannata säilyttää mitään arvokasta.
  • Noudatamme ympäröivän yhteiskunnan lakeja ja sääntöjä. Emme esimerkiksi ota sellaista mihin meillä ei ole oikeutta, liiku alueilla joilla liikkuminen on kielletty, matkusta pummilla tai kalasta jos meillä ei ole siihen vaadittua lupaa. Toimimme jokamiehenoikeuksien puitteissa, emme esimerkiksi poimi kasveja tai kasvinosia jotka eivät ole jokamiehenoikeuksien piirissä tai sytytä tulia alueilla joilla se ei ole sallittua.