Metsästäjä-keräilijät

Yleiset osallistumisehdot

Osallistuessasi sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:

Toimiessamme ryhmänä pyrimme jäljittelemään sitä, miten metsästäjä-keräilijäryhmä toimii: ryhmällä ei ole pysyvää johtajaa, mutta ajoittain toimintaa voi organisoida tai johtaa joku, joka sen parhaiten taitaa ja jota muut haluavat seurata. Kenelläkään ei siis ole auktoriteettiasemaa ja päätökset tehdään yhdessä – se, miten ryhmä käytännössä organisoituu, on osa kokeilua. Pysyviä sääntöjä ei ole. Toimimme kuitenkin ympäröivän yhteiskunnan puitteissa ja pyrimme olemaan sopusoinnussa sen kanssa, ja huolehdimme siitä, että osallistuminen on kaikille turvallista.

  • Noudatamme kulloinkin voimassa olevia koronarajoituksia ja ohjeistuksia. Edellytämme negatiivista koronatestiä (voi tehdä paikan päällä) tai kahta rokoitetta vähintään kaksi viikkoa ennen osallistumista. Oleilemme lähinnä ulkotiloissa. Ohjeita siitä, miten toimitaan, päivitämme sen mukaan miten tilanne kehittyy. Älä osallistu jos sinulla on oireita tai olet altistunut.
  • Noudatamme ympäröivän yhteiskunnan lakeja ja sääntöjä. Emme esimerkiksi ota sellaista mihin meillä ei ole oikeutta, liiku alueilla joilla liikkuminen on kielletty, matkusta pummilla tai kalasta jos meillä ei ole siihen vaadittua lupaa. Toimimme jokamiehenoikeuksien puitteissa, emme esimerkiksi poimi kasveja tai kasvinosia jotka eivät ole jokamiehenoikeuksien piirissä tai sytytä tulia alueilla joilla se ei ole sallittua.
  • Emme ole häiriöksi tai vaaraksi muille osallistujille tai ulkopuolisille. Mikäli joku kokee toisen käytöksen häiritseväksi, kuuntelemme ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen. Tarvittaessa häiritsevästi tai vaarallisesti käyttäytyvä voidaan poistaa ryhmästä.
  • Olet omalla vastuullasi samalla tavalla kuin olisit liikkuessasi yksin kaupungilla. Vaikka ryhmä pyrkii saamaan elantonsa keräilemällä, emme voi taata riittävää ruokaa. Huolehdi siis, että sinulla on mukanasi tarpeeksi syömistä tai riittävästi rahaa ostaa ruokaa. Jos katsot tarvitsevasi vakuutuksia, sinun on itse huolehdittava niistä.
  • Yövymme vain paikoissa joissa se on sallittua, lähinnä leiripaikaksemme osoitetulla alueella.
  • Olisi hyvä, jos sinulla olisi yöpymispaikka Helsingissä ollessasi leirissä siltä varalta että tarvitset taukoa leirielämästä. Voimme yrittää järjestää yöpaikkaa jos otat meihin yhteyttä.
  • Pyrimme siihen, että leirissä on aina vartija. Leirissä voi säilyttää metsästäjä-keräilijäelämään liittyviä tarvikkeita, kuten yöpymisvarusteita, vaatteita ja työkaluja, mutta siellä ei kannata säilyttää mitään arvokasta. Muita tavaroita voi säilyttää leirillä ollessa Mad Housen tiloissa.
  • Mikäli alle 18-vuotias haluaa osallistua, siihen tarvitaan huoltajan lupa. Jos olet alle 18-vuotias, ota meihin yhteyttä. Lapset voivat osallistua vanhempiensa kanssa, mutta ota meihin yhteyttä ensin.