Metsästäjä-keräilijät

Yleiset osallistumisehdot

Osallistuessasi sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:

Toimiessamme ryhmänä pyrimme jäljittelemään sitä, miten metsästäjä-keräilijäryhmä toimii: ryhmällä ei ole pysyvää johtajaa, mutta ajoittain toimintaa voi organisoida tai johtaa joku, joka sen parhaiten taitaa ja jota muut haluavat seurata. Kenelläkään ei siis ole auktoriteettiasemaa ja päätökset tehdään yhdessä – se, miten ryhmä käytännössä organisoituu, on osa kokeilua. Pysyviä sääntöjä ei ole. Toimimme kuitenkin ympäröivän yhteiskunnan puitteissa ja pyrimme olemaan sopusoinnussa sen kanssa, ja huolehdimme siitä, että osallistuminen on kaikille turvallista.

  • Noudatamme ympäröivän yhteiskunnan lakeja ja sääntöjä. Emme esimerkiksi ota sellaista mihin meillä ei ole oikeutta, liiku alueilla joilla liikkuminen on kielletty, matkusta pummilla tai kalasta jos meillä ei ole siihen vaadittua lupaa. Toimimme jokamiehenoikeuksien puitteissa, emme esimerkiksi poimi kasveja tai kasvinosia jotka eivät ole jokamiehenoikeuksien piirissä tai sytytä tulia alueilla joilla se ei ole sallittua.
  • Emme ole häiriöksi tai vaaraksi muille osallistujille tai ulkopuolisille. Mikäli joku kokee toisen käytöksen häiritseväksi, kuuntelemme ja pyrimme ratkaisemaan tilanteen. Tarvittaessa häiritsevästi tai vaarallisesti käyttäytyvä voidaan poistaa ryhmästä.
  • Alle 18-vuotiaat voivat yöpyä huoltajan kanssa tai huoltajan luvalla. Haluamme olla yhteydessä alaikäisen huoltajaan ennen hänen jäämistään yksin leiriin. Alle 12-vuotiaat osallistuvat aina tutun aikuisen seurassa.
  • Noudatamme kulloinkin voimassa olevia koronarajoituksia ja ohjeistuksia. Älä osallistu jos sinulla on tartunta, oireita tai olet altistunut. Ohjeita siitä, miten toimitaan, päivitämme sen mukaan miten tilanne kehittyy.
  • Olet omalla vastuullasi samalla tavalla kuin olisit liikkuessasi yksin kaupungilla. Vaikka ryhmä pyrkii saamaan elantonsa keräilemällä, emme voi taata riittävää ruokaa. Huolehdi siis, että sinulla on mukanasi tarpeeksi syömistä tai riittävästi rahaa ostaa ruokaa. Jos katsot tarvitsevasi vakuutuksia, sinun on itse huolehdittava niistä.
  • Leiripaikalla ei käytetä päihdyttäviä aineita.
  • Yövymme vain leiripaikaksemme osoitetulla alueella.
  • Tuomasi tavarat ovat omalla vastuullasi. Leirin läheisyydessä on lukittava säilytyspaikka, jossa voi säilyttää pientä määrää tavaraa. Leirissä voi säilyttää metsästäjä-keräilijäelämään liittyviä tarvikkeita, kuten yöpymisvarusteita, vaatteita ja työkaluja, mutta siellä ei kannata säilyttää mitään arvokasta.