Metsästäjä-keräilijät

Metsästäjä-keräilijöiden tarina

Kuuntele tarinoita

Luomistarina tekstinä

Metsästäjä-keräilijöiden maailma koostuu tarinoista. Kaikki, mitä tarvitsee tietää, siirtyy eteenpäin suullisena perimätietona: tiedot, taidot, kulttuuri, maailmankuva.

Tämä metsästäjä-keräilijäkulttuuri, jota luomme yhdessä, toimii samoin. Kaiken, minkä haluamme säilyttää, panna muistiin ja siirtää eteenpäin, kerromme tarinaksi.

Sen voi ajatella olevan yksi tarina, joka polveilee eri suuntiin riippuen kuka sen kertoo, tai josta voi kertoa vain osan. Jokainen lisää tarinaan oman osansa. Eteenpäin kerrottaessa tarina kasvaa ja muuttuu. Kaikki äänet ja tarinat muodostavat kuitenkin kokonaisuuden, Metsästäjä-keräilijöiden tarinan.

Ääneen kerrottu tarina on erilainen kuin kirjoitettu tarina. Se sisältää kertojan äänen ja tavan kertoa, ja hetken jolloin se kerrotaan: toisena hetkenä ja toisen kertomana se olisi erilainen. Siksi olemme päättäneet, että tämä on suullinen tarina, silloinkin, kun emme voi kertoa sitä kasvokkain. Kun elämme leirissä, tarina muuttuu aidosti suulliseksi perimätiedoksi. Kuuntelemalla, millaisia tarinoita on kerrottu, saa käsityksen millainen Metsästäjä-keräilijöiden maailma on juuri nyt.

Vain ensimmäinen tarina, Luomistarina, pysyy samana ja on kaikkien tiedettävä. Se kuvaa alkutilanteen: ne reunaehdot, joiden mukaan Metsästäjä-keräilijöiden on elettävä (niin ulkoa asetetut, kuten ympäröivän yhteiskunnan säännöt, joita on noudatettava, kuin sisäisesti sovitut lähtökohdat) jotta on yhteinen käsitys siitä, miten toimitaan. Se kertoo, miten yhteistä maailmaa aletaan sitten luoda, ja miten luominen kerrotaan tarinaksi. Koska tämä tarina on tärkeä tietää, se on luettavissa myös tekstimuodossa.