THE POWER OF SUGGESTION 2013-2016

The Power of Suggestion (PoS) on taiteellinen esitys- ja tutkimusprojekti, jonka aiheena on suggestio. Työryhmä tutkii erilaisia suggestion muotoja ja käyttötapoja arkipäiväisistä ilmiöistä hypnoosiin ja taikuuteen. Suggestio on lähtökohtaisesti osa teatteritaiteen ydintä, illuusion luomista näyttämölle. Entä millaista suostuttelua ja vaikuttamista ilmenee yhteiskunnassa ja julkisessa toiminnassa ylipäätään? Miten näyttelijäntyö rakentuu suggestioiden varaan? Ohjelma tutkii myös yleisön osallistamisen eri tasoja ja muotoja suggestion näkökulmasta. Ohjelman esitystoiminta kohdistuu pääasiassa rentoutuskelluntatankkia esitysympäristönä tutkiviin teoksiin.

Ohjelmaa koordinoi Juha Sääski, ja esitykset toteutetaan Eero-Tapio Vuoren johdolla.

SUGGESTIO ESITYKSENÄ, ESITYS SUGGESTIONA

The Power of Suggestion -työryhmä kokoaa toimintansa keskeiset kysymykset ja havaintonsa taiteelliseksi artikkeliksi, joka julkaistaan vuonna 2017. Artikkelin kirjoittaminen käynnistyi joulukuussa 2016 ja työskentely jatkuu kevään 2017. Esitysten kuvausten, taustateorioiden esittelyn, kokemusten arvioinnin ja yhteenvedon perusteella artikkeli päätyy esittämään uuden teorian esityksen ja suggestion suhteesta.

KELLUNTATANKKIESITYKSET

Kelluntatankkiesitys tapahtuu yhdelle katsojalle kerrallaan, ja siihen kuuluu valmistautumis- ja ohjausvaihe, kelluntakokemus sekä mieleenpalauttamisvaihe. Vuonna 2014 valmistunut My Day in the Tank -esitys tutkii kelluntatankkia suggestioympäristönä sekä niitä yleisiä periaatteita, jotka tukevat esityksen syntymistä katsojan tajunnassa. 2015 valmistunut Another Day in the Tank – shamanistic version tapahtui shamanistisessa viitekehyksessä ja sisälsi mm. rummuttamista.

Teos edelleen tarjolla tilausesityksenä.

 

My Day in the Tank

Työryhmä: Eero-Tapio Vuori, Aarni Korpela, Risto Santavuori, Juha Sääski, Sanna Uuttu.

Another Day in the Tank – Shamanistic version

Työryhmä: Eero-Tapio Vuori ja Jani-Petteri Olkkonen.