TYÖPAJA DANCES TO A BEAT / MERPHING 2

Maanantain 24.4. DTB tunti on osa FIC festivaalia.

Työpajan ohjaajana toimii DTB tekniikan kehittäjä Kati Korosuo. Dances to a Beat on saanut alkunsa hänen tutkimusprojektistaan Project Tanzhaus Zürich Sveitsissä vuonna 2013. Korosuo on siitä lähtien opettanut tekniikkaa lukuisissa eri konteksteissa, Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ranskassa, Israelissa, Yhdysvalloissa ja Guatemalassa sekä koreografioinut tekniikan harjoittamiselle perustuvat nykytanssiteokset Merphing ja Merphing 2.

Tervetuloa klo 19.00.

Ilmottaudu työpajaan täällä.

Dances to a Beat (DTB) on hetkessä syntyvän koreografian tekemiseen tähtäävä tekniikka, jonka peruselementtejä ovat improvisaatio, toisto ja rytmi. DTB kehittää monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, sekä moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Tekniikka pakottaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon. DTB:ssä jokaisen oma emotionaalinen ja kehollinen historia ovat samanaikaisesti sekä läsnä että irtipäästettävissä. Praktiikan harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana.