We see you, Migri

Höyhentämö osallistuu We see you Migri – teatterit ottavat kantaa” tapahtumaan järjestämällä kaikille avoimen tilaisuuden keskiviikkona 1.3. klo 14-15.

Tapahtuman alkuperäinen tiedotusteksti alla. Teatterikohtaisesta ohjelmasta lisätietoja antavat teatterit itse.

Lisätietoja We see you Migri Helsinki-projektista:
 
Annika Tudeer, (Oblivia)  info@oblivia.fi
Matilda von Weissenberg (Viirus) matilda@viirus.fi+358 50 911 5988

Haastatteluja antavat myös seuraavat taustahenkilöt:
Gunilla Hemming (dramaturgi) gunilla.hemming@welho.com
Saga Buckbee (aktivisti) sagabuckbee@gmail.com
Riikka Theresa Innanen (taiteilija) innanen@gmail.com

”Keskiviikkona 1.3.2017 lukevat näyttelijät seitsemässätoista teatterissa eri puolella Suomea otteita turvapaikkapäätöksistä.

“Maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikaksi sen, että ISIS saattaa leikata irti kätesi, jos palaat takaisin Samarraan/pelkosi on objektiivisesti perusteltua/Kohdallasi täyttyy edellytys vainoa harjoittavasta tahosta (UlkL 88 c – d§)/Tilanne Bagdadissa on merkittävästi vakautunut/Maahanmuuttoviraston näkemys on, että sinun tapauksessasi oleskelu Bagdadissa on mahdollista…”

Päätösten sisältö saattaa kuulostaa valtaa, elämää ja kuolemaa käsittelevistä draamoista lainatulta absurdilta replikoinnilta. Näyttelijät haluavat kuitenkin tuoda esiin sen tosiseikan että kyseessä on real life. Tämä on nykypäivän Suomea ja juuri näin Maahanmuuttovirasto käsittelee ihmisten elämää ja tulevaisuutta. Jo 15 000 Suomesta turvaa sodilta ja vainoilta hakenutta ihmistä on saanut kielteisen päätöksen…

– Päätöksiä lukiessa tuntuu järkyttävältä että, mikään uhka, vaara tai hyökkäys ei näytä olevan tarpeeksi vakava, jotta Maahanmuuttovirasto katsoisi sen olevan peruste pelkoon. Miten näin kylmän rationaalisia päätöksiä voidaan tehdä? Tätä kysyvät Annika Tudeer ja Matilda von Weissenberg, jotka ovat We see you Migri tapahtuman alullepanijoita Helsingissä.

Suomen tiukka turvapaikkalinjaus ei ole muuttunut, vaikka on ilmeistä että Maahanmuuttoviraston päätökset lähes rikkovat kansainvälisiä sopimuksia, kuten Geneven sopimusta ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n suosituksia. UNHCR pitää esimerkiksi Irakin tilannetta niin epävakaana, ettei sinne pitäisi ketään palauttaa.

Teatterit osoittavat tukensa turvapaikanhakijoiden rauhanomaiselle mielenosoitukselle, joka jatkuu jo toista viikkoa Helsingin Rautatientorilla.

Maahanmuuttoviraston johtaja Jaana Vuorio vieraili viime viikolla pikaiseltaan mielenosoittajien luona. Hän myönsi, että “erehdyksiä on voinut tapahtua” ja lupasi järjestää maaliskuuhun tapaamisen turvapaikanhakijoiden kanssa.

Muun muassa Helsingin Kirjasto 10:ssä ja Pohjanmaan eri paikkakunnilla on järjestetty pienempimuotoisia lukutilaisuuksia. We see you Migri:n alullepanija on taiteilija Lina Teir.

Vuoden 2016 loppuun mennessä on arviolta 15 000 turvapaikanhakijaa saanut Suomessa vähintään yhden kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Samaan aikaan lähes 4000 ihmistä on kokonaan kadonnut vastaanottojärjestelmästä. Missä he nyt ovat? Tästä kenelläkään ei ole tietoa, mutta on selvää että Suomen tiukka turvapaikkalinja pakottaa kielteisen päätöksen saaneen pikemmin maan alle kuin palaamaan kotimaahansa, jossa vaino ja kuolema uhkaavat.

Suomen nykyisellään tiukan lainsäädännön pitäisi kuitenkin mahdollistaa inhimillisempien päätöksien tekemistä.
– On käsittämätöntä, että me joilla on mahdollisuus auttaa tänne päässeitä ihmisiä, lähetämmekin heidät takaisin vainoon, kidutukseen, vankeuteen tai jopa kuolemaan. Ainoaksi vaihtoehdoksi heille jää mennä maan alle ja näin ollen riistämme heiltä oikeuden elää ihmisarvoista elämää maassamme, kritisoi Matilda von Weissenberg.

Me, We see you Migri Helsingin aloitteentekijät ja teatteritekijät ympäri Suomea vaadimme, että Suomen hallitus kantaisi vastuunsa ihmisistä, jotka hakevat kansainvälistä turvaa Suomesta.

Vaadimme, että turvapaikka-anomuksia käsitellään ja päätöksiä tehdään kansainvälisiä sopimuksia noudattaen ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen, kuten UNHCR:n ja Amnesty Internationalin suositusten mukaisesti. Päätöksissä ihmisarvo pitäisi olla ensisijalla – ei talous tai byrokratia.”